logo Acasă
cod client:   intră   Codul îl obții de la logopedul tau.

Corectarea sunetului "R"


Cum se face emiterea sunetului “R”?

La articularea corectă a sunetului „R” participă intens doar vârful limbii. Buzele şi dinţii sunt întredeschişi. Partea posterioară a limbii, în formă de lopată, atinge cu marginile laterale dinţii de sus, până la canini, iar partea anterioară este ridicată spre alveolele dinţilor incisivi de sus. Limba este fixată, cu excepţia vârfului ei, iar la expulzarea aerului, ea vibrează rapid între alveole şi dinţii superiori. Este, prin urmare, foarte important ca vibraţia să fie localizată la nivelul vârfului limbii. Dacă vibraţia este localizată la nivelul coardelor vocale, ca în limba franceză, sau dacă emiterea se face fără vibrare, ca în limba engleză, sunetul se emite incorect. Mare atenţie la localizarea vibraţiei!

Exerciţii pentru antrenarea sunetului “R”:

Pronunţarea sunetului “R” în combinaţie cu vocale:

R+ A   A + R  ARA    ERA    IRA     ORA   la fel cu U, Ă, Î
E          E          ARE    ERE    IRE     ORE   
I           I           ARI     ERI     IRI      ORI    
O         O         ARO   ERO    IRO     ORO  
U         U         ARU    ERU    IRU     ORU  
Ă         Ă         ARĂ    ERĂ    IRĂ     ORĂ  
Π          Π          ARΠ    ERΠ    IRΠ     ORΠ   

·  pronunţia sunetului "R" în silabe:
- sunetul “R” în silabe repetate:
RARA   RERA   RIRA   RORA   RURA   RARE   RERE   RIRE   RORE   RURE   RARO      RERO    RIRO   RORO   RURO   RARI   RERI   RIRI   RORI   RURI   RARU   RERU   RIRU   RORU   RURU

- sunetul „R” în combinaţii consonantice:
PRA    PRI    TRĂ    ART     STRU   CRA     PRĂ    PRO   TRE   URT   URS     ERC   ARM   ERM    ORM   URM   ARD ORD   URD  ARG      ORG   CRE    ĂRD  ORN      URN  BRA   GRI  CRI   PRE  TRA   TRO   GRO   CRU   URC

- sunetul „R” în combinaţie cu diftongi:
RIE     REA    RIU     ROA   RAO   RIO     RUI    REU     RAU    ROI     RUE    RĂU REI        RAU

structuri verbale progresive prin adiţie, conţinând sunetul „R”:
R – RA- RAM – RAMA – RĂMAS – RĂMĂŞIŢĂ
R – RO – ROM – ROMAN – ROMÂN – ROMÂNEŞTI

·  pronunţia sunetului "R" în cuvinte:

- sunetul „R” în poziţie iniţială, cuvinte monosilabice, precum:
RAC    RĂU    RUG   ROD   RUS  RAS      ROZ    RÂD   RAI   RÂU  RUJ

- sunetul „R” în poziţie iniţială, cuvinte bisilabice, precum:
RAION   RADU   RAŢĂ   RANĂ   RUMEN    RÂDE    RAPID     ROATĂ ROUĂ RAZĂ    RIDIC    ROBOT   ROŞU    RUPE  ROMÂN  RECE   RAŢĂ    RĂZBOI

- sunetul „R” în poziţie iniţială, cuvinte polisilabice, precum:
RĂCOARE  RĂDĂCINĂ  RAMURĂ   RADIO    RĂSĂRIT    REGINĂ    REPARA   REPEDE  RESPIRA  REVISTĂ   REZOLVA   ROBINET  REZULTAT   ROCHIE   RUŞINOS

- sunetul „R” în poziţie mediană, cuvinte bisilabice:
BARĂ   BURIC   CĂRUŢ   CIOARĂ    CIORAP   CIREŞ   CURAJ   EROU   FLOARE   ARE    GARĂ    VARĂ   SOARE  GURĂ  SARE   ŢARĂ    SORĂ ŢĂRAN   FURĂ    ORĂ   CREION   FRUMOS    FRUNZĂ  TRAMVAI  FRUNTE  CREANGĂ   CARTOF   CERCEL

- sunetul „R” în poziţie mediană, cuvinte polisilabice:
APARAT   ASPIRATOR   AVENTURĂ   BĂUTURĂ    BISERICĂ   BULGĂRE   CĂLĂREŢ   CĂLDURĂ   CAMERĂ   CÂNTĂREŢ   COMOARĂ   CORABIE   DOCTORIŢĂ   FARFURIE   GIRAFĂ   IEPURE   ÎNTUNERIC   JUCĂRIE   MUŞUROI   PASĂRE   PESCĂRUŞ    ALBASTRU    ARBORE   PRINŢESĂ   TRANDAFIR

- sunetul „R” în poziţie finală, cuvinte monosilabice:
ŞIR     DOR   CER    NOR   COR  SAR     MĂR  FIR      PĂR    VĂR   ZBOR

- sunetul „R” în poziţie finală, cuvinte bisilabice:
AMAR   MĂTUR   PAHAR   POPOR   SATUR   UMĂR   ZIDAR  BUCUR ACTOR  COVOR  DOCTOR  DOSAR   GREIER   SERTAR    IZVOR    MĂGAR   ŞCOLAR  ŞOFER  UŞOR  ZAHĂR  STEJAR  ZIAR VAPOR MUŞTAR   MOTOR
  
- sunetul „R” în poziţie finală, cuvinte polisilabice:
AJUTOR ASCULTĂTOR ASPIRATOR BUCĂTAR  BUZUNAR CERŞETOR  ELICOPTER FRIGIDER  MUSAFIR PEŞTIŞOR PICIOR SEMAFOR   VÂNZATOR   ZÂMBITOR   IUBITOR    ÎNVINGĂTOR    CALCULATOR  

·  sunetul „R” aflat de două ori în cuvânt:
RĂCOARE   REVEDERE   RAR   RESPIRĂ   RAMURĂ   CĂRARE   DURERE

·  propoziţii:
Corina are mere şi pere.
Rică are o carie dureroasă.
Camera e mare şi curată.
Traian trece strada.
Fratele meu vrea un covrig.

·  material verbal pentru consolidarea sunetului "R": poezii şi ghicitori.
Ex.     De la streşini la cireşul
          Îmbrăcat în mii de flori
          Rândunica dă îndemnul:
          - Hai la zbor, dragi puişori!
         
·        exerciţii pentru diferenţierea R – L:

paronime:
RAC – LAC                                                   RAMĂ – LAMĂ
RASĂ – LASĂ                                               REGE – LEGE
ROZ – LOZ                                                   RUPTĂ – LUPTĂ
GRAS – GLAS                                              RADĂ - LADĂ

cuvinte care conţin sunetele R – L:
PĂLĂRIE   UMBRELĂ   CALENDAR   PRIMUL   CULORI   RĂMURELE   ALBASTRU   FLACĂRĂ   SOARELE   FLOARE
  
propoziţii (R – L):
Raluca ascultă la radio.
Drumul trece pe marginea lacului.
Soarele străluceşte cu putere.
Lili culege lalele
.