Fișă pentru screening-ul pronunției

www.vorbestecorect.ro


 

Sunetul

 

La început

 

La mijloc

 

La final

 

Comb. consonantice

 

De 2 ori in cuvant

 

 

S

 

sanie, sirop,

somn, salatǎ

 

asfalt, casǎ,

pisica, fustǎ

 

 

fus, nas,

pas, las

 

spune, sloi,

lesne, strǎdui

 

 

sosit, sǎnǎtos,  

scris, scrisoare 

 

Ş

 

şapte, şinǎ,

şampon, şurǎ

 

aşa, afişa

roşu, uşǎ

 

cocoş, luminiş,

jucǎuş, pescǎruş

 

 

peştişor, şcoalǎ,

şnur, ştampilǎ,

 

bǎştinaş, peştişor, 

şoşotealǎ, şuşotit

 

C

 

cal, canapea,

copt, curte

 

 

focǎ, macara,

sticlǎ, vacanțǎ

 

foc, medic,

fursec, pupic

 

mascǎ, octombrie,

crocodil, bancnotǎ

 

 

copac, compact,

cuc, crocodil

 

G

 

gambǎ, gripǎ,

grozav, gumǎ

 

bagaj, dragon,

mǎgar, sigur

 

alerg, întreg,

fug, lung

 

 

 

grandios, unguent, zgardǎ, ring

 

gogoașǎ, gogoșar,

gogonea, gǎrgǎrițǎ

 

Ţ

 

ţap,ţǎrm,

ţâşni, ţintǎ

 

aţipi, bǎieţel,

brǎţarǎ, dulceaţǎ,

 

 

glumeţ, citeţ,

sughiţ, rǎsfǎţ

 

faianţǎ, prinţ

selecţie, îmulţi

 

ţânţar, ţurţure,

ţǎrǎncuţǎ, aţâţa

 

F

 

fǎcǎleț, fioros,

foc, fum

 

 

afiș, cafea,

defect, pufos

 

puf, pantof,

relief, tipograf

 

sferǎ, lefter,

golf, umflat

 

foarfecǎ, forfotǎ,

farfurie, forfecuţǎ

 

V

 

vacǎ, vinǎ,

vuiet, venǎ

 

bivol, covor,

covrig, zǎvor

 

morcov, nerv,

motiv, sclav

 

 

învǎţ, convoi,

arvunǎ, vrǎbiuţǎ

 

vinovat, veverițǎ,

voievod, vinovǎţie

 

H

 

han, harpǎ,

himerǎ, horoscop

 

pahar, rahat,

prihǎni, zahǎr

 

 

șah, duh,

ah, valah

 

hranǎ, hrib,

odihnǎ, tâlhar

 

huhurez, hohot,

hohotit, haihui

 

 

 

P

 

parǎ, pescar,

pisicǎ, pui

 

apǎ, apare,

șapcǎ, vapor

 

 

 

dulap, corp,

dop, crap

 

program, asupra,

fripturǎ, aprinde

 

apropie, pǎpușǎ,

pepene, pipǎ

 

 

 

B

 

bananǎ, barcǎ,

bǎiat, burete

 

mobilǎ, porumbel,

combinǎ, albinǎ

 

 

 

cuib, glob,

porumb, şurub

 

 

brambura, bulbi,

trombon, umbrelǎ

bomboanǎ, bibliotecǎ,

buburuzǎ, bumbac

 

M

 

masǎ, mǎrțişor,

mânz, minǎ

 

 

amar, umǎr,

aliment, palmier

 

calm, şoim,

balsam, econom

 

ambalaj, alpinism,

zambilǎ, mlaștinǎ

 

mama, madam,

maimuțǎ, marmeladǎ

 

 

N

 

nas, nucǎ,

ninge, necǎjit

 

 

minge, somnoros,

pene, aruncă

 

 

avion, creion,

scaun, tren,

 

 

 

antenǎ, bancǎ,

ninge, untdelemn

 

încǎpǎțânat,

întuneric, geamantan, ghinion,

 

R

 

 

rac, rimǎ,

ridiche, repede

 

 

urs, şoricel,

tren, arc

 

 

covor, elicopter,

nor, vapor

 

 

tractor, pregǎtit,

turmǎ, creion

 

dormitor, trecere,

respira, cumpǎrǎturi

 

L

 

 

lan, lunǎ,

lacrimǎ, loviturǎ

 

 

balon, telefon,

balenǎ, dulce

 

 

 

papagal, tunel

copil, vesel

 

albuş, cald

sclav, clopoţel

 

 

lalea, bilețel,

liliana, sandalele

 

Z

 

 

zambilǎ, ziar,

zaharinǎ, zmeu

 

 

varzǎ, razǎ,

mazǎre, gazelǎ

 

 

aragaz, autobuz,

obraz, prânz

 

 

 

zburda,  cimpanzeu,

solzişor, prânz

 

zarzavat, zumzet,

zumzǎi, zarzǎrǎ

 

J

 

 

jaluzele, joben,

joacǎ, jucǎrie

 

 

cojoc, pijama,

stejar, prǎjiturǎ

 

 

vârtej, ambalaj,

garaj, baraj

 

 

jder, aranja,

primejdie,

deranj

 

jojo,

jujeu,

 

 

 

CE

 

 

ceas, ceapǎ,

ceainic, ceaşcǎ

 

 

ghiocel, şoricei,

mǎceşe, ocean

 

ace, pace,

trece, preface

 

dulceaţǎ, zgârcenie,

efervescent, excelent

 

 

cercei, cercetaş,

cercetat, cercetǎtor

 

CI

 

 

cireşe, cizme,

ciocolatǎ, ciupercǎ

 

 

cǎciulǎ, magician, rugǎciune, muncitor

 

 

papuci, copaci,

piersici, furnici

 

zgârcit, zdruncina,

credincios, coşciug

 

Cici, cinci,

cincime, ciuperci

 

 

GE

 

 

gemeni, gem,

geantǎ, geacǎ

 

deget, ager,

mesager, legendǎ

 

împinge, fuge,

ajunge, plânge

 

ninge, minge,

curge, fulger

 

George, Georgeta,

 

 

 

GI

 

 

girafǎ, gingaş,

gimnasticǎ, gigant

 

magicǎ, imagine,

paginǎ, reginǎ

 

 

colegi, blugi,

fragi, pungi

 

gingie, pungi

inginer, alergi

 

 

 

gingie, Gigi, giugiuli

 

GHE

 

ghete, gheațǎ,

ghem, ghepard

 

 

înghețatǎ, îngheţ,

înghesui, privighetoare

 

 

veghe, leghe

 

 

îngheţa, înghesuialǎ

jgheab, şmirghel

 

Gheorghe, gherghef,

 

GHI

 

ghiozdan, ghiocel, ghiveci, ghindǎ

 

 

unghiuri, unghie,

frânghie, anghinare

 

triunghi, junghi,

dreptunghi

 

 

înghiţit, menghinǎ, frânghie, înghionti

 

 

ţinghilinghi,

 

 

CHE

 

cheie, chelner,

cheltui, chema

 

 

baschet, etichetă

machetă, urecheat

 

 

ureche, cuţulache, ridiche

 

 

îngenunchea,

schemǎ, bancher, remorcher

 

cherchelit,

 

CHI

 

chibrit, chit,

chimic, chitarǎ

 

 

achiziţie, rechizite

rochie, echipaj

 

 

rǎrunchi, ochi, străvechi

 

 

închis, deschis, aşchie,

ciorchine

 

 

chichi, chichiţǎ, chichineaţǎ

 

www.vorbestecorect.ro