Emiterea sunetului “F” în poziţie finală:

Emiterea sunetului “F” în poziţie finală:

 

·             sunetul „F” în silabe:

 - inverse: AF   EF   IF   OF  UF   ĂF  ÂF

 - în combinaţii consonantice: ARF   INF   OLF   AMF   ÂNF   ORF   UMF

 

·           pronunţia sunetului "F" în cuvinte:

- sunetul „F” în poziţie finală, cuvinte monosilabice:

ŞEF   COIF   CHEF   PRAF   PUF              STUF   JAF    GOLF   VÂRF

 

- sunetul „F” în poziţie finală, cuvinte bisilabice:

CARTOF   SEIF   ŞERIF   PANTOF   PILAF   CEARCEAF  

  

- sunetul „F” în poziţie finală, cuvinte polisilabice:

FOTOGRAF   TIPOGRAF   CINEMATOGRAF   RELIEF