Emiterea sunetului “F” în poziţie iniţială:

Emiterea sunetului “F” în poziţie iniţială:

 

·             sunetul „F” în silabe:

  - silabe directe: FA   FE   FI   FO   FU   FĂ   FÎ

        - diftongi: FIE   FEA   FIU   FOA   FIO   FUI   FEU   FAU   FOI   FĂU   FEI  

        - în combinaţii consonantice: FLA   FLE   FLI   FLO   FLU  

                          FRA   FRE   FRI   FRO   FRU  

 

·           pronunţia sunetului "F" în cuvinte:

- sunetul „F” în poziţie iniţială, cuvinte monosilabice, precum:

FAC    FRIG  FILM    FAR  FIR   FAG   FUM   FOC   FAN   FIER   FALS   FURT

 

- sunetul „F” în poziţie iniţială, cuvinte bisilabice, precum:

FORŢĂ   FOTBAL   FLOARE   FORŢĂ   FARMEC   FATĂ   FRUMOS  FOAME FUSTĂ   FOARTE   FUNDĂ   FORMĂ   FLUIER   FRICĂ   FRATE   FRUNZĂ

 

- sunetul „F” în poziţie iniţială, cuvinte polisilabice, precum:

FĂINĂ   FIOROS   FARFURIE   FOARFECE   FANTOMĂ FASOLE FURNICĂ FARMACIE    FURCULIŢĂ   FORFOTĂ   FLUTURE   FEREASTRĂ   FAMLIE   FOTBALIST   FETIŢĂ   FRIGIDER   FEMEIE   FOTOGRAFIE

 

- sunetul „F” în poziţie iniţială, grupuri consonantice:

FLĂCĂU    FLĂMÂND   FLOARE    FLORĂRIE   FLUIER   FLUTURE    FRAGI    FRÂNGHIE    FRANZELĂ   FRATE    FRIG    FRICĂ   FRIGIDER   FRIPTURĂ    FRIŞCĂ   FRUCT   FRUMOS   FRUNTE   FRUNZĂ