Emiterea sunetului “R” în poziţie iniţială:

www.vorbestecorect.ro

 

Emiterea sunetului “R” în poziţie iniţială:

 

·             sunetul „R” în silabe:

- silabe directe: RA   RE   RI   RO   RU   RĂ   RÎ

- diftongi: RIE   REA               RIU  ROA   RAO   RIO     RUI    REU    RAU   ROI     RUE        RĂU    REI           RAU

- structuri verbale progresive prin adiţie, conţinând sunetul „R”:

R – RA- RAM – RAMA – RĂMAS – RĂMĂŞIŢĂ

R – RO – ROM – ROMAN – ROMÂN – ROMÂNEŞTI

 

·         pronunţia sunetului "R" în cuvinte:

 

- sunetul „R” în poziţie iniţială, cuvinte monosilabice, precum:

RAC   RĂU   RUG   ROD   RUS  RAS      ROZ    RÂD   RAI   RÂU  RUJ

 

- sunetul „R” în poziţie iniţială, cuvinte bisilabice, precum:

RAION   RADU   RAŢĂ   RANĂ  RUMEN    RÂDE    RAPID                ROATĂ ROUĂ RAZĂ    RIDIC    ROBOT   ROŞU    RUPE  ROMÂN  RECE   RAŢĂ    RĂZBOI

 

- sunetul „R” în poziţie iniţială, cuvinte polisilabice, precum:

RĂCOARE  RĂDĂCINĂ  RAMURĂ   RADIO    RĂSĂRIT    REGINĂ    REPARA   REPEDE  RESPIRA  REVISTĂ   REZOLVA   ROBINET  REZULTAT   ROCHIE   RUŞINOS