Emiterea sunetului “Ţ” în poziţie finală:

Emiterea sunetului “Ţ” în poziţie finală:

 

·             sunetul „Ţ” în silabe:

 - inverse: AŢ   EŢ   IŢ   OŢ  UŢ   ĂŢ  ÂŢ

 - în combinaţii consonantice: ANŢ   INŢ   UNŢ   ORŢ   CŢI   ÂRŢ   ILŢ   ULŢ   EPŢ   IPŢ   OPŢ   UBŢ   IMŢ   ONŢ   ACŢ   ERŢ   ALŢ   OLŢ

 

·           pronunţia sunetului "Ţ" în cuvinte:

- sunetul „Ţ” în poziţie finală, cuvinte monosilabice:

BĂŢ   BRAŢ   CREŢ   GUIŢ   HOŢ   MOŢ   LAŢ   SOŢ   STRUŢ   COLŢ

 

- sunetul „Ţ” în poziţie finală, cuvinte bisilabice:

BĂNUŢ   COTEŢ   DRĂGUŢ   CĂLUŢ   CĂLDUŢ   GLUMEŢ   GRĂSUŢ   ÎNGHEŢ   ÎNVĂŢ   ISTEŢ   MICUŢ   MISTREŢ   PROSTUŢ   RĂSFĂŢ   SLĂBUŢ   SUGHIŢ  

 

- sunetul „Ţ” în poziţie finală, cuvinte polisilabice:

BRĂDULEŢ   CĂLĂREŢ   CÂNTĂREŢ   CIOCULEŢ   CERCULEŢ   DESCURCĂREŢ   ÎNDRĂZNEŢ   LUNGUIEŢ   PUFULEŢ   SĂRĂCUŢ   TRENULEŢ   ŞORŢULEŢ   STEGULEŢ   TURNULEŢ   URSULEŢ   ZÂMBĂREŢ   VORBĂREŢ