Emiterea sunetului “V” în poziţie finală:

Emiterea sunetului “V” în poziţie finală:

 

·             sunetul „V” în silabe:

 - inverse: AV   EV   IV   OV  UV   ĂV  ÂV

 - în combinaţii consonantice: ÎNV   ONV   ARV   AMV   OLV

 

·           pronunţia sunetului "V" în cuvinte:

- sunetul „V” în poziţie finală, cuvinte monosilabice:

TIV   GRAV   NERV   MOV   SCLAV    

 

- sunetul „V” în poziţie finală, cuvinte bisilabice:

ELEV   ZUGRAV   SPORTIV   MOTIV   MORCOV   BOLNAV   NAIV  GROZAV    

 

- sunetul „V” în poziţie finală, cuvinte polisilabice:

AGRESIV   ADOPTIV   DISTRACTIV   NEGATIV   DEFINITIV   APERITIV EMOTIV    COLECTIV   POZITIV   INCLUSIV   GURALIV   SUBSTANTIV