Emiterea sunetului “Z” în poziţie iniţială:

Emiterea sunetului “Z” în poziţie iniţială:

 

·             sunetul „Z” în silabe:

  - silabe directe: ZA   ZE   ZI   ZO   ZU   ZĂ   ZÎ

        - diftongi: ZIE   ZEA   ZIU   ZOA   ZAO   ZIO   ZUI   ZEU   ZAU   ZOI   ZUE     ZĂU  ZEI   

         - în combinaţii consonantice: ZME   ZDRA   ZB  ZBE    ZLI   ZBI  ZBU  ZGA  ZBNI   ZGRO  ZVE  ZVO   ZDU

 

·           pronunţia sunetului "Z" în cuvinte:

- sunetul „Z” în poziţie iniţială, în cuvinte monosilabice şi bisilabice:

ZA   ZAR   ZAŢ  ZEL  ZEU   ZEL   ZIAR   ZID   ZIMŢ   ZOB   ZOO   ZOR   ZUM   ZĂCEA   ZĂVOR   ZEBRĂ   ZECE   ZERO   ZONĂ  ZUGRAV   ZUMZET   ZIUĂ   ZILNIC   ZÂNĂ   ZARE    ZARVĂ

 

- sunetul „Z” în poziţie iniţială, cuvinte polisilabice, precum:

ZACUSCĂ    ZADARNIC    ZÂMBĂREŢ   ZAMBILĂ   ZÂMBITOR     ZĂPADĂ ZĂPĂCEALĂ    ZARZAVAT     ZECIME    ZEIŢĂ   ZICĂTOARE   ZIDĂRIE    ZODIE

 

- sunetul „Z” în poziţie iniţială, grupuri consonantice:

ZBOR   ZBIARĂ  ZDRUNCINĂTURĂ   ZDREANŢĂ   ZGARDĂ   ZGLOBIE   ZGOMOT   ZGRIBULIT   ZMEU   ZMEURĂ   ZVÂRLITURĂ   ZBUCIUM